Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. postanowił wprowadzić w życie nowe udogodnienie dla klientów.

Mowa o e-fakturze, czyli elektronicznym odpowiedniku faktury papierowej, zawierającej te same dane. Wysyłana jest ona w formacie PDF na adres e-mail klienta, który zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Aby korzystać z e-faktury należy zgłosić się do biura Spółki w Tarnogrodzie przy ul. Kościuszki 5 w celu wypełnienia i złożenia „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną” w którym należy wskazać adres email na który będą wysyłane e-faktury.

Można też pobrać i wypełnić:

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczna

dostarczyć lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Spółki.

Korzyści płynące z e-faktury to m.in. terminowości, bowiem faktura zawsze dotrze na czas, ekologia, gdyż mniej zużytego papieru to mniej ściętych drzew, bezpieczeństwo ponieważ faktura nie trafi w obce ręce.