Projekt.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.